Modulárne držiaky snímačov, ktoré je možní nastaviť v osi X a Y predstavujú flexibilné riešenie pre presné umiestnenie snímačov pri sledovaní dopravovaných dielov. Táto konfigurovateľnosť umožňuje prispôsobenie držiakov snímačov konkrétnym potrebám aplikácie a zabezpečuje optimálnu polohu snímača pre najlepší výsledok snímania.

Tento prístup uchytenia snímačov prispieva k vysokej presnosti a spoľahlivosti procesu, keďže umožňuje rýchle a jednoduché nastavenie snímača podľa meniacich sa požiadaviek.