Inteligentný ovládač na triedenie materiálu pre vibračné zariadenia. Ovládač vybavený integrovaným solenoidovým ventilom a optickým snímačom pre efektívne triedenie materiálu. Ovládač zahŕňa dva optické snímače, ktoré sú schopné identifikovať správne orientovaný materiál na konkrétnej pozícii. Potom stlačený vzduch z integrovaného solenoidového ventilu efektívne separuje nesprávne orientovaný materiál. Toto riešenie umožňuje presné triedenie materiálu na základe farby alebo tvaru jednotlivých súčiastok. Ovládač slúži ako doplnok na klasifikáciu materiálu pre ovládače z radu SDVC 31, SDVC 33 a SDVC 34.

Funkcie ovládača zahŕňajú:

  • Počítanie spínačov solenoidového ventilu
  • Dvojité ovládanie senzora ON/OFF
  • Automatické rozpoznávanie typu snímača spínača
  • Typ riadiaceho výstupu
  • DC riadiaci výstup
  • Ochrana proti prepätiu
  • Nadprúdová ochrana
  • Ochrana proti skratu

Modely inteligentných ovládačov s optickým snímačom na triedenie:

  • SDVS30