Vibračný systém nemusí vo vašej prevádzke nadmerne zvyšovať hlučnosť. Špeciálne protihlukové kryty sú účinným spôsobom, ako znížiť hlučnosť z vibračných kruhových zásobníkov.

Udržujú hluk v rozmedzí 10-15 dB.

Protihlukové kryty vyrábame vždy na mieru podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.