Vibračný systém nemusí vo vašej prevádzke nadmerne zvyšovať hlučnosť. Špeciálne protihlukové kryty sú účinným spôsobom, ako znížiť hlučnosť z vibračných kruhových zásobníkov.

Národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci odporúča, aby pracovníci neboli vystavení hluku na úrovni vyššej ako 85 decibelov (dBA) počas 8 hodín.

Protihlukové kryty vyrábame vždy na mieru podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.