Základné a najčastejšie používané regulačné ovládače pre vibračné zariadenia.

Funkcie ovládača zahŕňajú:

 • Automatická regulácia napätia
 • Digitálna ochrana proti prehriatiu
 • Nadprúdová ochrana
 • Úprava frekvencie
 • Časovo nastaviteľný mäkký štart
 • Diaľkové ovládanie rýchlosti
 • Ochrana proti skratu
 • Ovládanie ZAP/VYP fotoelektrického snímača
 • DC riadiaci výstup pre pripojenie snímačov
 • Maximálne nastaviteľné výstupné napätie
 • Dvojité ovládanie senzora ON/OFF
 • Zámok klávesnice

Dvojkanálový pracovný režim umožňuje voľbu sledovania frekvencie, sledovania napätia alebo duálneho sledovania frekvenčného napätia. Výstupná frekvenčná škála pokrýva rozsah 5 Hz až 999,9 Hz s presnosťou 0,1 Hz. Funkcia brzdy umožňuje rýchle zastavenie vibračného podávača posunutím aktuálnej fázy o 180° počas procesu jemného zastavenia. Port riadenia podporuje typ NPN, PNP alebo auto adaptívny typ. Funkcia nastavenia jasu LED displeja podporuje 32-úrovňový jas. Funkcia ukladania a obnovy užívateľských parametrov umožňuje užívateľom nastaviť parametre a uložiť ich do používateľskej skupiny pre jednoduché obnovenie.
Modely regulačných ovládačov s premenlivou frekvenciou:

 • SDVC31-S(1.5A)
 • SDVC31-M(3 A)
 • SDVC31-L(4.5A)
 • SDVC31-XL(6A)
 • SDVC31-U(10A)
 • SDVC-33 (3,5A)