Inteligentné regulačné ovládače s automatickou premenlivou frekvenciou. Ovládače disponujú unikátnou vlastnosťou, ktorá umožňuje automatickú reguláciu výstupného napätia alebo frekvencie na základe váhového senzora. Sú schopné automaticky nájsť rezonančnú frekvenciu vibračného podávača, čo v praxi zaisťuje udržanie stabilnej rýchlosti podávania pri zmene objemu dielov vo vibračnom podávači. Regulačné ovládače sú obľúbené najmä pri dieloch, kde dochádza ku zmene rýchlosti v dôsledku vyprázdnenia alebo naplnenia vibračného podávača.

Funkcie ovládača zahŕňajú:

 • Automatická regulácia konštantnej rýchlosti posuvu: V reálnom čase upravuje výstupné napätie na zabezpečenie konštantnej prednastavenej rýchlosti posuvu bez ohľadu na zmenu hmotnosti obrobkov.
 • Automatické nastavenie frekvencie: V reálnom čase nastavuje výstupnú frekvenciu na zabezpečenie optimálnej rezonančnej frekvencie záťaže.
 • Automatické vyhľadávanie rezonančnej frekvencie: Identifikuje a nastavuje rezonančnú frekvenciu záťaže a príslušné súvisiace parametre.
 • Počítanie: Spočítava počet obrobkov a regulátor spomalí alebo zastaví, keď dosiahne prednastavenú hodnotu (k dispozícii na SDVC34MRJ).
 • Automatické rozpoznávanie typu snímača spínača: Ovládač rozpoznáva a prispôsobuje sa snímačom typu PNP aj NPN.
 • Synchronizačný výstup: Synchronizuje výstupný tvar vlny podradeného ovládača s priebehom hlavného ovládača na rovnakú frekvenciu a fázu, čím eliminuje beatový efekt.

Ochrana proti prepätiu:

 • digitálna ochrana proti prehriatiu,
 • nadprúdová ochrana
 • obnoviteľná ochrana proti skratu.

Modely inteligentných ovládačov s premenlivou frekvenciou:

 • SDVC34-MR
 • SDVC34-MRJ
 • SDVC34-XLR
 • SDVC34