Vibračné kruhové pohony poskytujú kinetickú energiu potrebnú na pohyb dielov v rámci vibračnej násypky. Sú zložené z lamiel a elektromagnetu, ktoré spolupracujú na prenos energie. Tieto pohony sú riadené frekvenčným ovládačom, ktorý umožňuje nastavenie rôznych parametrov pre optimálny pohyb dielov vo vibračnej násypke.

Pre správnu funkčnosť vibračných kruhových pohonov je potrebné ich adekvátne konfigurovať podľa požadovaného zaťaženia a aplikácie. Vibračné pohony sú dostupné pre rôzne priemery násypiek, čo umožňuje prispôsobenie systému rôznym priemyselným odvetviam a požiadavkám zákazníkov.

Stiahnuť dátový list kruhový pohon