Lineárne vibračné pohony poskytujú kinetickú energiu potrebnú na presun dielov v lineárnej rovine. Sú ideálne pre aplikácie ako lineárne lišty či vibračné predzásobníky. Pohony sú riadené frekvenčným ovládačom, ktorý umožňuje nastavenie rôznych parametrov pre optimálny pohyb dielov v danom systéme.

Vďaka širokej škále konfiguračných možností je možné lineárne vibračné pohony prispôsobiť špecifickým požiadavkám zákazníka a efektívne riešiť rôzne priemyselné výzvy. Pohony sú navrhnuté tak, aby zaručovali spoľahlivú a efektívnu manipuláciu s materiálom v rôznych priemyselných odvetviach.

stiahnuť dátový list lineárny pohon