Snímače pre kruhové a lineárne podávače sú kľúčovou súčasťou pre správne fungovanie vibračných zariadení. Je nevyhnutné starostlivo zvoliť snímače hladiny materiálu a snímače plnenia, aby boli prispôsobené konkrétnemu typu materiálu a zabezpečovali optimálny výkon systému.

Rôzne typy materiálov vyžadujú odlišné typy snímačov, aby bolo zaručené správne fungovanie vibračných zariadení. Pri výbere snímačov je potrebné zohľadniť fyzikálne vlastnosti materiálu, ako sú hustota, tvar, veľkosť a povrchová úprava, ako aj požiadavky na rýchlosť podávania a presnosť.

Výber a správne nastavenie snímačov umožňujú efektívne riadenie procesu podávania, minimalizáciu strát a optimalizáciu výroby.