top of page

Regulačné ovládače umožňujú plynulú a používateľsky prívetivú reguláciu vibračných zariadení (vibračné kruhové zásobníky, vibračné lineárne podávače a vibračné predzásobníky). Celú prevádzku vibračného podávacieho systému budete mať doslova pod palcom. 

Regulačné ovládače k vibračnému systému sa dajú programovať priamo z rozvádzača PLC, prípadne je možné nastaviť ich manuálne pomocou iniciácie snímača v prípade, keď bude vibračný zásobník dostatočne plný.

regulacny ovladac

Regulačný ovládač

bottom of page