Regulačné ovládače umožňujú plynulú a používateľsky prívetivú reguláciu vibračných zariadení (vibračné kruhové zásobníky, vibračné lineárne podávače a vibračné predzásobníky). Celú prevádzku vibračného podávacieho systému budete mať doslova pod palcom. 

Regulačné ovládače k vibračnému systému sa dajú programovať priamo z rozvádzača PLC, prípadne je možné nastaviť ich manuálne pomocou iniciácie snímača v prípade, keď bude vibračný zásobník dostatočne plný.

Regulačný ovládač

Kontakt

Dolná 11

Banská Bystrica 

Slovakia​​

​info@vibrofeed.com

Sales department

Tel: +421 911 636 860

Technical department

Tel: +421 948 193 105

  • Facebook
  • YouTube