Používame inteligentné regulačné ovládače, ktoré umožňujú priamo nastavovať ovládanie prostredníctvom používateľského rozhrania ovládača. Frekvenčné ovládače ponúkajú široké spektrum nastaviteľných funkcií, ako sú napríklad oneskorenie zapnutia a vypnutia, mäkký štart či nastavenie a pripojenie snímača priamo k ovládaču.

Regulačné ovládače zaisťujú plynulé a užívateľsky príjemné ovládanie vibračných zariadení, ako sú vibračné kruhové zásobníky, vibračné lineárne podávače a vibračné predzásobníky. Celý vibračný podávací systém budete mať plne pod kontrolou. Regulačné ovládače pre vibračný systém je možné programovať priamo z rozvádzača PLC alebo nastaviť prostredníctvom používateľského rozhrania ovládača   

Stiahnuť dátový list regulačný ovládač